Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar


TTKB Türkçe Program Geliştirme Çalışmaları Raporu

17.06.2003 tarihinde Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığında İlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programının geliştirilmesine yönelik yapılan toplantı sonucu ortaya çıkan öneriler şunlardır:

Türkçe öğretimiyle ilgili öneriler:

•  1981'den bu yana uygulanmakta olan Türkçe Öğretim Programının temel felsefesi üzerine yapılandırılan taslak Türkçe Dersi Öğretim Programı mutlaka değerlendirilmeli

•  Çalışmaları tamamlanmış olan orta öğretim “Edebiyat” ile “Türk Dili ve Anlatım” derslerine ait taslak öğretim programları da değerlendirilmeli

•  Türkçe kitaplarına alınacak metinlerin mutlaka ana fikri olmalı

•  Dili öğretmek için özel metin üretme çalışmalarına ağırlık verilmeli

•  Kitaplardaki sözlük bölümleri görsel ögelerle zenginleştirilmeli

•  TTKB'de uzmanlardan oluşan, “Çocuk Kitapları İnceleme Birimi” kurulmalı

•  Okullarımızda Türkçe öğretimi için “dil derslikleri” oluşturulmalı

•  Taslak programların incelenmesi, yeni yaklaşımlardan haberdar kişilerden oluşan bir grup tarafından yapılmalı

•  Öğretmen, değişik ortamları değerlendirecek biçimde donanımlı yetiştirilmeli

•  Sınıflara göre öğrencinin kullanması gereken sözcük sayısının tespiti çalışması yapılmalı

•  Doğal ortamda öğrenme gerçekleştirilmeli

•  Soyut kavramlar somutlaştırılarak öğretilmeli

•  Yurt dışında yaşayan Türk çocukları ile Orta Asya'daki Türk varlığına yönelik Türkçe öğretim programları hazırlanmalı

Türkçe dersi öğretim programının hazırlanması ile ilgili öneriler:

•  Standart temelli ya da kazanıma dayalı bir anlayış esas alınmalı

•  Programlarda sınıflar ve dersler arası paralellik sağlanmalı

•  Dilimizin incelikleri sezdirilmeli

•  Türkçe öğretimi, konulardan çok beceri kazandırma üzerine yapılandırılmalı

•  Türkçenin dinleme, konuşma, okuma, yazma boyutlarına görsel boyut da eklenmeli

•  İletişim odaklı, öğrenci merkezli bir yaklaşım izlenmeli

•  Türkçeyi yeterince düzgün konuşamayanlar için özel bir bölüm yer almalı

•  Teknolojik okur- yazarlığa yer verilmeli

•  Tematik yaklaşıma yer verilmeli

•  Çoklu zekâ kuramından yararlanılmalı

•  Öğrencilerin bireysel farklılıkları, ilgi ve ihtiyaçları dikkate alınmalı

•  Öğrencinin eleştirel bir yaklaşım kazanmasına özen gösterilmeli

•  Metinler arası okuma, düşünme ve kavrama ilişkisine önem verilmeli

•  Metin seçimi hassasiyetle yapılmalı

•  Ders dışı ortamlardan da yararlanma konusunda program rehberlik etmeli

•  Bölgesel koşullar dikkate alınmalı

•  Türkçe dersi diğer derslerle ilişkilendirilmeli

•  Programlarda bilimsel kaynaklar gösterilmeli

•  Mevcut yazı programındaki hatalar düzeltilmeli

•  Programda, ölçme sorularının bilgi düzeyinin üstüne çıkarılmasıyla ilgili açıklamalar yer almalı

•  Öğrencinin bilgi üretmesine yönelik yapılandırılmalı

•  Programda tek bir yöntem önerilmemeli (özellikle ilk okuma ve yazma öğretiminde)

•  Terimlerin Türkçeleri olmalı

•  Öğrenciye okuma alışkanlığı kazandıracak nitelikte olmalı

•  Okuma alışkanlığını geliştirmek için okuma dosyasının tutulması vurgulanmalı

•  İlk üç sınıfta beceri kazandırma, daha sonra bu becerileri geliştirme yoluna gidilmeli

•  Kavram haritaları hazırlanmalı

 

Yorum ekle


Güvenlik kodu


Yenile

Sponsorlu Bağlantılar

Son İlkokuma Yorumlar